TÀI LIỆU

Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.

● Sinh ngày 26 tháng 04, 1938, tại Thọ Ninh, Bắc Ninh, VN.

● Chuyên về tâm lý từ lúc còn thanh niên. 

 

    ● Năm 1962, bị động viên, làm sỹ quan tâm lý.

    ● Năm 1968, thụ phong linh mục, làm giáo sư Chủng Viện Thánh Quý, Cần Thơ.

    ● Từ 1970, dạy tâm lý các lớp 12 tại nhiều trung học, và làm hiệu trưởng trung học.

    ● Năm 1975, di cư sang Hoa Kỳ.

    ● Năm 1978, đậu cao học tâm lý tôn giáo.

    ● Năm 1980, đậu tiến sỹ tâm lý giáo dục.

    ● Năm 1981, vào Dòng Tên Chúa Giêsu (SJ).

    ● Viết gần 200 bài báo về tâm lý.

    ● Xuất bản 30 tác phẩm về tâm lý và về CT/TTHNG.

 ● Từ năm 1986, sáng lập và hướng dẫn Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, Úc châu, Việt Nam, Nhật Bản và nhiều nước bên Âu châu. 

 ● Lập nhiều Trạm Phát Thuốc Song Nguyền cho người nghèo ở Nam, Trung, Bắc, v.v.

 ● Viếng thăm và viết về Bắc Kinh, Hồng Kông, Đài Loan, Tokyo, Manila, Mễ Tây Cơ, v.v.

 ● Trong số 30 tác phẩm, có ba sách bằng tiếng Anh về Chương Trình, dành cho người cần dùng Anh ngữ.