Thánh Gia Thất Bổn Mạng

Ý thức được hạnh phúc hôn nhân gia đình là một hồng ân của Thiên Chúa ban cho con người, ý thức được tình yêu hôn nhân gia đình phải được bảo vệ và phát triển noi gương của Thánh Gia. Do đó, Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình (TTHNGĐ) nhận Thánh Gia Thất là bổn mạng của Chương Trình.