Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại Thật xúc động nhận được tin: Chị MARY MACKILLOP TRẦN THÚY HẰNG (SN Trần Hữu Sang & Thúy Hằng) Thuộc CT/TTHNGĐ Sydney, Úc châu Vừa từ trần ngày 11 tháng 09 năm 2017, tại Sydney.

 PHÂN ƯU

      

 Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại

 

Thật xúc động nhận được tin:

 

Chị MARY MACKILLOP TRẦN THÚY HẰNG 

 (SN Trần Hữu Sang & Thúy Hằng)

Thuộc CT/TTHNGĐ Sydney, Úc châu. 

Vừa từ trần ngày 11 tháng 09 năm 2017, tại Sydney. 

Để lại bốn con thơ dại !! 

Hưởng dương 41 tuổi. 

 

Chị Mary Mackillop Trần Thuý Hằng, 

Sau hơn hai năm sinh hoạt với anh chị em trong CT/TTHNGĐ

Đã cảm nghiệm được tình Chúa, tình người, 

Nên đã xin được làm con cái Chúa

qua Bí tích Rửa tội, ngày 22 tháng 07 năm 2017.

Thưa Anh Trần Hữu Sang và bốn cháu rất quý mến, 

Cùng với Cha Sáng Lập, Cha TLN/TƯ/HN, quý Cha/ Phó tế Linh nguyền,

và các Song Nguyền khắp nơi,

Chúng tôi xin chia sẻ nỗi thương nhớ quá sâu xa, 

trước sự ra đi của Chị Thúy Hằng. 

 

Kính xin quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó tế

và toàn thể quý Anh Chị Song Nguyền khắp nơi

Tha thiết hiệp lời cầu nguyện cho

Linh hồn Mary Mackillop Trần Thuý Hằng. 

 

Nguyện xin Thiên Chúa giầu lòng xót thương, 

Sớm đưa Linh hồn Mary Mackillop về hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng

Và an ủi, nâng đỡ Anh Sang, các cháu và tang quyến,

trong lúc tử biệt nhớ thương này,

 

Thành kính Phân Ưu,

 

TM- BĐH/TƯ/HN,

SN Phạm Văn Quyết & Điệp

Chủ Nguyền.