TRI ÂN Và VĨNH BIỆT ***** Cha Cố J.B. ĐOÀN VĨNH PHÚC

TRI ÂN Và VĨNH BIỆT

*****

Cha Cố J.B. ĐOÀN VĨNH PHÚC

Cựu Hạt Trưởng Hạt Tân Sơn Nhì

đã qua đời tại Sài Gòn ngày 22 tháng 8, 2018, hưởng thọ 88 tuổi.

Những năm đầu con về mở Khóa làm hạt giống

cho Chương Trình TTHNGĐ phát triển ở Quê Nhà,

ngoài Đức Hồng Y J.B. Phạm Minh Mẫn tận tình thương yêu nâng đỡ,

thì Cha Cố Gioan là Vị tích cực, Vị mời mở Khóa ở Giáo Xứ của Ngài,

là Vị quý trọng Cha Phanxicô Assisi Phó TLN I/Quê Nhà và là TLN/Sài Gòn.

Cha Cố là Ân Nhân của Chương Trình toàn quốc, là Vị

đáng tôn kính khắp nơi có Chương Trình!

Vậy xin các nơi, nhất là Quê Nhà, tất cả đều Cầu Nguyện

CHO và Cầu Nguyện VỚI Cha Cố J.B. Đoàn Vinh Phúc,

để Ngài sớm lên hưởng huân nghiệp Chúa ban muôn đời, và

để Ngài Cầu Bầu cho chúng ta còn ở gian trần, và Cầu Bầu

cho Chương Trình được phát triển theo Căn Tính Khiêm-Gần,

hầu sẽ được chung hưởng với Ngài bên

Chúa và Đức Mẹ Thương Xót vô biên trên Thiên Đàng.

Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J

Và Chương Trình TTHNGĐ khắp nơi

Tri Ân và Vĩnh Biệt.