Thành kính Phân Ưu Cùng Với Anh Chị Khang-Thanh

  

PHÂN ƯU

 

Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại 

 

Thật xúc động nhận được tin:

 

Anh Phaolô CHU ĐINH KENNY

Sinh ngày 28 tháng 5 năm 1994,

Tạ Thế ngày 31 tháng 12 năm 2016, 

Tại Charlotte, NC. Hoa Kỳ.

Hưởng dương 22 tuổi.

 

Anh Phaolô CHU ĐINH KENNY là người con duy nhất của 

Anh Chị CHU MINH KHANG & THIÊN THANH,

Chủ Nguyền CT/TTHNGĐ Giáo Xứ Thánh Giuse Charlotte, NC.

 

Thưa Anh Chị Khang-Thanh,

Cùng với Cha Sáng Lập, Cha TLN/TƯ/HN, quý Cha và các Song Nguyền khắp nơi

Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau xót quá lớn lao với Anh Chị 

trong những ngày đầu của Năm Mới

trước sự ra đi thật đột ngột của Cháu Chu Đinh Kenny,

 

Kính xin quý Cha, quý Phó tế và toàn thể quý Anh Chị Song Nguyền khắp nơi 

Tha thiết hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Phaolô,

Nguyện xin Thiên Chúa giầu lòng xót thương

Sớm đưa Linh hồn Phaolô về hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng

Và an ủi, nâng đỡ Anh Chị Khang-Thanh và tang quyến,

trong lúc tử biệt nhớ thương này,

 

Thành kính Phân Ưu,

 

TM- BĐH/TƯ/HN,

SN Phạm Văn Quyết & Điệp,

Chủ Nguyền