PHÂN ƯU Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại Nhận được tin Cụ Bà ANÊ NGUYỄN THỊ CHIÊU Tạ thế lúc 10 giờ 12 phút tối ngày 30 tháng 5 năm 2017 Tại Woodbridge, Virginia, Hoa Kỳ.

PHÂN ƯU

 

Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại

Nhận được tin

 

Cụ Bà ANÊ NGUYỄN THỊ CHIÊU

 

Tạ thế lúc 10 giờ 12 phút tối ngày 30 tháng 5 năm 2017

Tại Woodbridge, Virginia, Hoa Kỳ. 

Hưởng thọ 88 tuổi.

 

Cụ Bà Anê Nguyễn Thị Chiêu đã cùng chồng là Cụ Sang

tham dự Khóa TTHNGĐ đầu tiên tại 

Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam- Arlington, VA. 

 

Cùng với Cha Sáng Lập, Cha TLN/TƯ/HN, quý Cha/ Phó tế Linh nguyền,

và các Song Nguyền khắp nơi,

Chúng tôi xin chia xẻ sự mất mát quá lớn lao với Tang quyến,

trước sự ra đi của Cụ Anê. 

 

Kính xin quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó tế

và toàn thể quý Anh Chị Song Nguyền khắp nơi

Tha thiết hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Anê. 

 

Nguyện xin Thiên Chúa giầu lòng xót thương

Sớm đưa Linh hồn Anê về hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng

Và an ủi, nâng đỡ Tang quyến trong lúc ly biệt nhớ thương này,

 

Thành kính Phân Ưu,

 

TM- BĐH/TƯ/HN,

SN Phạm Văn Quyết & Điệp

Chủ Nguyền,