Cha Cố Phanxicô Xaviê LÊ VĂN CAO Tạ Thế 30-4- 2018

CTTTHNGĐ 

Được tin Cha Cố Phanxicô Xaviê LÊ VĂN CAO

Tạ Thế  30-4- 2018 tại Nhà Hưu Dưỡng, Huế,

hưởng thọ 88 tuổi

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Thế Giới

Thành Kính Phân Ưu cùng Đức TGM. Giuse Nguyễn Chí Linh,

cùng Cha TLN Phaolô Nguyễn Luận và Quý Song Nguyền Huế

cũng như cùng mọi người được Cha Cố yên ủi hồn xác.

Chương Trình GHI ƠN Cha Cố vì Ngài HY SINH lớn lao,

lặn lội hàng trăm km để nghe thấy Chương Trình hội họp,

nhất là mở Khóa ở đâu, là lái xe hai bánh tới ngay.

Cách thức Cha Cố dồn hết tâm trí, hết linh hồn Cầu Nguyện,

Đó là điều tác động mạnh cho ai được chứng kiến!

Cha Cố là đuốc soi đường, là Gương Sáng Ngời

cho ai muốn phục vụ tông đồ!

Những lúc gian nan khó khăn,

nhờ Gương Cha Cố mà con dễ tiếp tục việc

trong Chương Trình cho các nơi trên thế giới!

Xin Thánh Gia, qua lời Cầu Bầu của Thánh Phanxicô Xaviê,

sớm đưa Linh Hồn Cha Cố lên Quê Thật là Nước Thiên Đàng!

Thay mặt Song Nguyền các nơi,

Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.

Sáng lập và Xây Dựng CT/TTHNGĐ.